Văn bản Giáo dục

Thông tư

Ngày đăng 15/02/2017 | 10:15 | Lượt xem: 555
THÔNG TƯ Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn chỉ đạo triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học

Ngày đăng 06/10/2016 | 08:32 | Lượt xem: 151
Ngày 04/10/2016, Bộ GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học; Giám đốc các sở Giáo dục và đào tạo triển khai tập huấn đánh giá học sinh...

Các phần mềm lọt qua phòng sơ khảo trong cuộc thi "Trí tuệ Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng 2008

Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 238
Các phần mềm lọt qua phòng sơ khảo trong cuộc thi "Trí tuệ Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng 2008" Các phần mềm lọt qua phòng sơ khảo trong cuộc thi 'Trí tuệ Giáo dục - Đào tạo Hải...

Danh sách thí sinh bỏ thi trong cuộc thi "Trí tuệ Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng 2008

Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 221
I. Cán bộ quản lý Phong thi SBD Họ và tên Chức vụ Đơn vị 01 004 Nguyễn Thị Bẩy Hiệu trưởng Trường Mầm non 1-6 01...

Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn

Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 245
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 23/2008/NQ-QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ tư về kế...

Quyết định về việc phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 216
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Sở GD-ĐT tổ chức ngày Hội công nghệ thông tin lần thứ tư

Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 225
Như thường niên, ngày 10 tháng 1 năm 2009, Sở GD-ĐT Hải Phòng sẽ tổ chức ngày Hội công nghệ thông tin. Điạ điểm tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng quận Hồng Bàng. Các đơn vị giáo dục đều...

Thống kê tình hình dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học

Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 224
Thống kê tình hình dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học Thực hiên công văn số 11654/ BGDĐT-GDTH ngày 22/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v chỉ đạo chuẩn bị triển khai Đề án dạy...

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT

Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 223
Năm học 2008-2009 với chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT..." Sở Giáo dục và đào tạo đưa ra TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT để các đơn vị tham khảo.

Quyết định về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 24/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 220
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của...

Đôn đốc thực hiện công văn 5270/BGDĐT-CNTT ngày 17/6/2008.

Ngày đăng 15/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 222
Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Ngày 17/6/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT gửi các sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu gửi dữ...

Phần thi Thiết kế bài giảng điện tử khối trường học

Ngày đăng 10/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 224
PHẦN THI THỨ HAI: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ:

Lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà các Nhà giáo nhân dịp 20/11

Ngày đăng 05/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 235
Chiều 17/11, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử đến thăm và tặng quà gia đình Nhà giáo ưu tú Đặng Văn Uy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt...

Xây dựng trang web gương sáng thầy, cô

Ngày đăng 05/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 216
Với chủ trương đẩy mạnh việc “phát hiện điển hình, giới thiệu sáng kiến từ cơ sở, nhân rộng mô hình làm tốt trong toàn quốc”, Bộ sẽ hình thành trang web để giới thiệu tấm gương các thầy cô giáo...

Đề thi Biên tập viên Website (Đợt chấm thi thứ nhất)

Ngày đăng 05/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 236
Đề thi Biên tập viên Website (Đợt chấm thi thứ nhất) Căn cứ Thông báo số 347/TB-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về thời gian chấm...

Công văn 1061/SGDĐT-VP ngày 11/11/2008 triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009

Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 214
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Công văn triển khai ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và ủng hộ Cu-ba

Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 266
Ngày 03 tháng 11 năm 2008, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ký Công văn số: 1018/SGDĐT-VP V/v ủng hộ Quỹ vì người nghèo và ủng hộ nhân dân Cu-ba khắc phục hậu quả do 2 cơn bão Gusta và...

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 củaViệt Nam

Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 220
Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Năm 1971, với sự hỗ trợ của UNESCO, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã khởi xướng và tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế dành cho...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2007/QĐ-BGDĐT

Ngày đăng 24/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 248
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 55/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU CỦA TRƯỜNG TIỂU...

QUYẾT ĐỊNH Số: 14/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Ngày đăng 24/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 220
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 14 /2007/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ...