Văn bản Giáo dục

Công văn triển khai ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và ủng hộ Cu-ba
Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 251

Ngày 03 tháng 11 năm 2008, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ký Công văn số: 1018/SGDĐT-VP V/v ủng hộ Quỹ vì người nghèo và ủng hộ nhân dân Cu-ba khắc phục hậu quả do 2 cơn bão Gusta và Ike gây ra. Theo đó kêu gọi mỗi CB, GV, NV ủng hộ 1 ngày lương.

Công văn triển khai ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và ủng hộ Cu-ba
Ngày 03 tháng 11 năm 2008, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ký Công văn số: 1018/SGDĐT-VP V/v ủng hộ Quỹ vì người nghèo và ủng hộ nhân dân Cu-ba khắc phục hậu quả do 2 cơn bão Gusta và Ike gây ra. Theo đó kêu gọi mỗi CB, GV, NV ủng hộ 1 ngày lương.

Toàn văn nội dung công văn như sau:

Kính gửi các đồng chí: - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn GD Hải Phòng.

                                   - Trưởng phòng giáo dục quận, huyện, thị xã.

                                   - Hiệu trưởng trường THPT, TCCN, Cao đẳng, Đại học.

                                   - Giám đốc TT GDTX, TT GD KTTH-HNDN.

                                    - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn số 875/CV-TU ngày 10/10/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo và ủng hộ nhân dân Cu-ba khắc phục hậu quả do 2 cơn bão Gusta và Ike gây ra; Căn cứ Công văn số 139/CV-BVĐ ngày 18/10/2008 của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị:

- Thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, phát động tới toàn thể Cán bộ, CNVC, giáo viên, học sinh tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, cụ thể:

+ Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp xây dựng quỹ 01 ngày lương.

+ Vận động học sinh đóng góp ủng hộ.

- Mọi đóng góp của tập thể, cá nhân cần được thống kê cụ thể, sau đó gửi báo cáo về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng - 37 Minh Khai Hải Phòng. (Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Hữu Dương - ĐT:3746150 - 0913.374569,
E-mail: vanphong@haiphong.edu.vn).

- Kinh phí ủng hộ chuyển trực tiếp về cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Hải Phòng : địa chỉ 51 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc chuyển vào tài khoản:

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng

Số tài khoản: 946.05.00.00001

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng