Văn bản Giáo dục

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 củaViệt Nam
Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 209

Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Năm 1971, với sự hỗ trợ của UNESCO, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã khởi xướng và tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế dành cho thiếu nhi trên toàn thế giới, nhằm làm phong phú thêm sự tinh tế trong tư duy, nhận thức xã hội và giúp phát triển khả năng viết văn của các em. Kết quả cuộc thi được công vào dịp Ngày Bưu chính thế giới 9/10 hàng năm.

Ở Việt Nam, từ năm 1989 đến nay, cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã nhận được sự tham gia sôi nổi của thiếu nhi cả nước và đã 5 lần đoạt giải quốc tế.

Ngày 8/10/2007, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 ở Việt Nam đã chính thức được phát động do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính,Viễn thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức.

Chủ đề cuộc thi lần thứ 37 là: "Hãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung", dành cho đối tượng là tất cả các em học sinh, thiếu nhi Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống (từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2007-2008). Hạn nộp bài thi đến hết ngày 15/2/2008 theo dấu Bưu điện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương có hình thức tổ chức phù hợp, phát động cuộc thi, khuyến khích các em học sinh hưởng ứng tham gia cuộc thi này.

Các văn bản gửi kèm theo: Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37,   Ý kiến của Ban Giám khảo quốc gia về đề thi UPU lần thứ 37, Công văn số 641/BTTTT-HTQT ngày 12/10/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Nhung (để b/c);
- Lưu VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG 
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  
 
 
Quách Tuấn Ngọc