Văn bản Giáo dục

Phần thi Thiết kế bài giảng điện tử khối trường học
Ngày đăng 10/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 213

PHẦN THI THỨ HAI: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ:

1/ Khối trường THCS:

Đa dạng của lớp Thú Bộ Thú huyệt và Bộ thú túi - Tiết 50 - Môn Sinh học lớp 7.

2/ Khối Tiểu học:

Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? - Tuần 21 - Môn Tiếng Việt lớp 2