Văn bản Giáo dục

Thống kê tình hình dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học
Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 212

Thống kê tình hình dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học
Thực hiên công văn số 11654/ BGDĐT-GDTH ngày 22/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v chỉ đạo chuẩn bị triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020.
Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT thống kê gấp số liệu báo cáo theo mẫu đính kèm, gửi về phòng GD Tiểu học trước ngày 08/01/2009 để kịp tập hợp báo cáo Bộ GD&ĐT.