Văn bản Giáo dục

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT
Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 205

Năm học 2008-2009 với chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT..." Sở Giáo dục và đào tạo đưa ra TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT để các đơn vị tham khảo.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT
Một giờ dạy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), ngoài các tiêu chí cần đạt được như một giờ học thông thường còn cần phải đạt được một số các tiêu chí (TC) sau:
1. Nhóm tiêu chí về nội dung: (40 điểm)
Bảo đảm tính chính xác, khoa học, phù hợp với đặc trưng bộ môn và nội dung, phương pháp bài dạy. Thể hiện nổi bật được bài học, khơi gợi được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong nhận thức, luyện tập.
Yêu cầu cụ thể :
+ TC1:  (10 điểm) Đảm bảo chính xác về nội dung kiến thức, nội dung tư tưởng, chính xác về chính tả, từ ngữ
+ TC2: (10 điểm) Khoa học trong cách thiết kế, trình bày. Các slide không quá nhiều, không quá phức tạp, được thiết kế khoa học, phù hợp với đặc trưng bộ môn, có tác dụng giúp học sinh suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, luyện tập. Giáo viên và học sinh đều dễ sử dụng. Nội dung các slide được thiết kế, trình bày sao cho thể hiện nổi bật kiến thức, có tính hệ thống, trình tự, logic ; hình thức thẩm mỹ, hấp dẫn, giúp học sinh tập trung chú ý, không gây phân tán chú ý của học sinh; phù hợp với PPDH tích cực - thể hiện rõ dụng ý dẫn dắt học sinh suy nghĩ, tìm tòi, khám phá (phát huy trí lực học sinh)
+ TC3: (15 điểm) Các phần mềm giáo khoa và các slide, các phim tư liệu (nếu có) làm rõ và thể hiện được sinh động nội dung bài học, đạt hiệu quả cao cho minh hoạ, khám phá, hệ thống hóa và khắc sâu chốt kiến thức. Ghép nối giữa phần mềm giáo khoa và phim tư liệu khéo léo, phù hợp trình tự bố cục, logic bài học. Tùy bài chọn dùng phần mềm ứng dụng và các slide chữ, slide hình (hình động hoặc hình tĩnh), slide sơ đồ cho phù hợp. Nội dung và dữ liệu trong các slide phải đảm bảo minh họa, khắc chốt hoặc hệ thống hóa được kiến thức (đặc biệt phần trọng tâm bài), hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá bài học. Phần mềm ứng dụng đạt hiệu quả cao và sinh động trong thể hiện kiến thức và dẫn dắt học sinh xây dựng bài học.
+TC4 (5 điểm) Trắc nghiệm sinh động, đạt hiệu quả củng cố, luyện tập, đánh giá tiết học.
2. Tiêu chí về hình thức: 15 điểm
Trình bày thẩm mỹ, rõ nét, dễ hiểu, dễ nắm, kích thích được sự hưng phấn, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Không làm học sinh mất tập trung vào bài học.
Yêu cầu cụ thể :
+ TC5: (5 điểm) Hình và chữ phải rõ, nét, cỡ chữ đủ lớn để xem, lời lẽ ngắn gọn, trình bày đẹp và có tính trực quan, thể hiện nổi bật được kiến thức.
+ TC6: (10 điểm) Các hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, âm thanh, chuyển động được sử dụng có mức độ, hợp lý, không bị lạm dụng, không quá tải đối với học sinh, không gây nhiễu loạn làm mất tập trung vào bài học. Các hiệu ứng không làm học sinh phân tán chú ý, không quá nhiều, sử dụng có cân nhắc đến ảnh hưởng bất lợi của nó, chú ý đến tâm lý lứa tuổi và nội dung để chọn hiệu ứng cho phù hợp.
3. Nhóm tiêu chí về hiệu quả. (20 điểm)
+ TC7 (10 điểm)
Thực hiện được mục tiêu của bài, học sinh hiểu bài và hứng thú học tập. Học sinh tích cực, chủ động tìm ra kiến thức, có cơ hội sáng tạo.
+ TC8 (10 điểm) Phát huy được tác dụng nổi bật của CNTT mà bảng đen và các ĐDDH khác khó đạt được.
+ TC9 (5 điểm)  Học sinh được thực hành-luyện tập (Rèn luyện kỹ năng).
4. Nhóm tiêu chí về sử dụng phương tiện trong giờ dạy (25 điểm)
- TC10 (10 điểm)
Giáo viên làm chủ được kỹ thuật, thao tác nhuần nhuyễn, trình chiếu không trục trặc.
- TC11 (10 điểm) Phối hợp nhịp nhàng giữa trình chiếu với ghi bảng, ghi vở, ăn khớp giữa các slide với nội dung, hoạt động của thầy - trò, với tiến trình bài dạy. Không đọc lại nguyên văn nội dung trình chiếu.
- TC12 (5 điểm) Nhịp độ trình chiếu và triển khai bài dạy vừa phải, phù hợp với sự tiếp thu của phần đông học sinh. Học sinh theo dõi kịp và ghi vở kịp.

Giờ dạy được xếp loại Giỏi chỉ khi các tiêu chí: TC1, 2,3,5,8,11 đều đạt điểm tối đa.