Văn bản Giáo dục

Sở GD-ĐT tổ chức ngày Hội công nghệ thông tin lần thứ tư
Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 215

Như thường niên, ngày 10 tháng 1 năm 2009, Sở GD-ĐT Hải Phòng sẽ tổ chức ngày Hội công nghệ thông tin. Điạ điểm tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng quận Hồng Bàng. Các đơn vị giáo dục đều tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm theo kế hoạch tổ chức số 1062/KH-SGDĐT. Ban tổ chức mời các đơn vị doanh nghiệp ngoài ngành Giáo dục cùng tham gia ngày Hội (có mẫu bản đăng ký gửi kèm)

Thời hạn nộp bản đăng ký : trước ngày 30/12/2008