Hoạt động đoàn thể

Trường Tiểu học Quang Trung tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2016-2017.
Ngày đăng 08/10/2016 | 02:27 | Lượt xem: 534

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón năm học mới, năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm học thứ 5 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Giáo dục Ngô Quyền;

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đại biểu PGD-CĐGD quận Ngô Quyền có đồng chí Nguyễn Thu Hồng – CT CĐGD Quận, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hạnh – Phó Trưởng phòng GDĐT quận. Hội nghị còn được đón tiếp đại diện Ban Đ DCMHS, các đồng chí trong BGH cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Hội nghị đã nghe các báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; phát động thi đua năm học 2016 – 2017; phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Trong không khí dân chủ, thảo luận tích cực, sôi nổi, Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học tới.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo triển khai nhiệm vụ và chương trình phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn năm học 2016 – 2017, nâng cao chất lượng công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả 08 nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu trong năm học 2016 – 2017.

Hội nghị giao cho Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị căn cứ kết luận của Hội nghị, xây dựng chương trình hành động hàng tháng, hàng quý, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo và người lao động để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hạnh, Phó Trưởng phòng GD và ĐT quận Ngô Quyền ghi nhận những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là chất lượng bồi dưỡng đội ngũ và chất lượng học sinh năng khiếu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu tâm với nhà trường những điều cần làm tốt hơn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Trong năm học mới này, toàn thể cán bộ công chức viê chức nhà trường sẽ tăng cường đoàn kết trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do Hội nghị đã đề ra.

Một số hình ảnh Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động: 

                                          Ban BT THQT