Trang chủ

Thư viện tư liệu

Legislation code Đề án 1 -1133/QĐ-TTg
Issuing date 03/12/2015
Published time 03/12/2015
Signer THANH TRA CHÍNH PHỦ
Subject HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
Agencies issued THANH TRA CHÍNH PHỦ
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews
End date reviews
File attach
20151203095632.doc
Ý kiến phản hồi
Not reviews
dong-gop-y-kien
Full name (*)
Address (*)
Email (*)
Phone number (*)
Title (*)
File attach
Content (*)
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Other legislation