Trang chủ

Thư viện tư liệu

Legislation code 03/VBHN-BGDĐT
Issuing date 28/09/2016
Published time 28/09/2016
Signer ý Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Subject Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học
Agencies issued THANH TRA CHÍNH PHỦ
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews 06/10/2016
End date reviews 06/10/2016
File attach
20161006084138.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation