Trang chủ

Thư viện tư liệu

Legislation code 801/KH-BGDĐT
Issuing date 04/11/2016
Published time 04/11/2016
Signer Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Subject Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục
Agencies issued Bộ GD&ĐT
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews 04/11/2016
End date reviews 04/11/2016
File attach
20161114094649.doc
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation