Trang chủ

Thư viện tư liệu

Legislation code 5878/BGDĐT-GDTrH
Issuing date 29/11/2016
Published time 29/11/2016
Signer Bộ Giáo dục và Đào tạo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn
Subject Công văn số 5878/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017g
Agencies issued Bộ GD&ĐT
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews 13/12/2016
End date reviews 13/12/2016
File attach
20161213084031.doc
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation