Trang chủ

Thư viện tư liệu

Legislation code 117/QĐ-TTg
Issuing date 09/02/2017
Published time 09/02/2017
Signer Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Subject Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
Agencies issued Bộ GD&ĐT
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews 09/02/2017
End date reviews 09/02/2017
File attach
20170209084836.doc
Ý kiến phản hồi
Not reviews