Văn bản pháp luật

Chương trình Ngày hội Công nghệ thông tin quận Ngô Quyền lần thứ I
Ngày đăng 12/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 432

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

NGÔ QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Quận Ngô Quyền, ngày      tháng     năm 2008

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẬN NGÔ QUYỀN LẦN THỨ NHẤT

 

 

Thời gian: ngày 12, 13 tháng 12 năm 2008.

 

Ngày 12 tháng 12 năm 2008.

 

Buổi sáng: Khai mạc ngày hội công nghệ thông tin.

* Từ 7h30' đến 8h30':

- Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội công nghệ thông tin quận Ngô Quyền lần thứ nhất.

- Ban giám khảo chấm thi trực quan trại các đơn vị

* Từ 8h30' đến 9h30':

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn khai mạc ngày hội công nghệ thông tin quận Ngô Quyền lần thứ nhất.

- Sơ kết 2 năm hoạt động cải cách hành chính quận Ngô Quyền.

- Sơ kết 2 năm thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước tại quận Ngô Quyền.

* Từ 9h30' đến 10h00':

- Lãnh đạo thành phố phát biểu ý kiến về ngày hội công nghệ thông tin.   

- Cắt băng khánh thành khai trương website - cổng thông tin điện tử quận NQ.

* Từ 10h00' đến 11h00':

- Thi cập nhật thông tin website thành phần khối các trường học.

- Các phòng, ban chuyên môn thi sử dụng phần mềm "Điều hành tác nghiệp".

- UBND các phường thi sử dụng phần mềm "chuyển nhận văn bản".

* 11h00':

- Kết thúc hoạt động buổi sáng.

 

Buổi chiều:

* Từ 14h00' đến 16h00': 

- Thi sử dụng phần mềm "một cửa liên thông quận - phường".

* Từ 16h00' đến 17h30':

- UBND các phường thi cập nhật thông tin website thành phần

- Khối trường học thi soạn giáo án điện tử.

* 17h00'

- Kết thúc hoạt động buổi chiều.

 

Buổi tối:

* Từ 19h30' đến 21h00':

- Liên hoan các tiết mục văn nghệ Thiếu nhi khối các trường học thuộc Quận chào mừng ngày hội công nghệ thông tin quận Ngô Quyền lấn thứ nhất.

* 21h00':

- Kết thúc hoạt động ngày thứ nhất.

 

Ngày 13 tháng 12 năm 2008.

 

Buổi sáng:

* Từ 8h00' đến 9h00': 

- Ban giám khảo chấm điểm trưng bày trực quan các trại.

* Từ 9h00' đến 11h00':

- Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý hành chính nhà nước và trong hoạt động giảng dạy, học tập.

* 11h00':

- Kết thúc hoạt động buổi sáng.

 

Buổi chiều: Bế mạc ngày hội công nghệ thông tin.

* Từ 14h00' đến 15h00':

- Văn nghệ kết thúc ngày hội công nghệ thông tin.

* Từ 15h00 đến 15h30':

- Lãnh đạo quận phát biểu về ngày hội công nghệ thông tin.

* Từ 15h30' đến 16h30':

- Lễ trao giải thưởng cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc.

* 16h30':

- Bế mạc ngày hội công nghệ thông tin quận Ngô Quyền lần thứ nhất.