Văn bản pháp luật

Lịch thi thử Công nghệ thông tin
Ngày đăng 27/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 457

Lịch thi thử Công nghệ thông tin

Trong hai ngày 29 và 30/11/2008, UBND Quận triển khai thi thử các phần thi trong Ngày hội Công nghệ thông tin.

Cả ngày 29/11/2008: Khối Các phòng ban chuyên môn thuộc Quận; Khối các phường.

Ngày 30/11/2008: Khối các trường THCS và Tiểu học.

Thành phần tham dự: Như danh sách đã đăng ký (Lãnh đạo đơn vị, các cán bộ chuyên môn, các giáo viên tin học và bộ môn)

UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN NGÔ QUYỀN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quận Ngô Quyền, ngày 26  tháng 11  năm 2008

 

 

LỊCH THI THỬ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(ngày 29, 30/11/2008)

 

Ngày 29/11/2008.

 

8h15' đến 9h15':

- Các phòng, ban thi "Điều hành tác nghiệp":

           + Nhận văn bản, giấy mời.

           + Chuyển văn bản, giấy mời.

             + Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo quận.

             + Dự thảo văn bản.

 

9h30' đến 10h30':

- UBND các phường thi: " Điều hành tác nghiệp"

             + Nhận văn bản, giấy mời.

             + Chuyển văn bản.

 

14h15' đến 15h15':

- UBND phường: Cầu Tre, Máy Tơ, Máy Chai, Lạch Tray thi "Liên thông quận - phường".

             + Cấp GCN QSD đất.

             + Cấp phép xây dựng.  

 

15h30' đến 16h30':

-          UBND các phường thi cập nhật thông tin website thành phần.

-          Thi chuyển nhận văn bản

 

Ngày 30/11/2008.

 

8h00' đến 9h00':

- Khối trường học thi cập nhật thông tin website thành phần.

 

9h15' đến 11h15':

- Khối các trường thi soạn giáo án điện tử.