Trang chủ

Văn bản

Legislation code Đề án 1 -1133/QĐ-TTg
Issuing date 03/12/2015
Published time 03/12/2015
Signer
Subject HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)
Agencies issued THANH TRA CHÍNH PHỦ
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews
End date reviews
File attach
20151203094834.doc
Ý kiến phản hồi
Not reviews
dong-gop-y-kien
Full name (*)
Address (*)
Email (*)
Phone number (*)
Title (*)
File attach
Content (*)
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Other legislation