Trang chủ

Văn bản

Legislation code 5250/BGDĐT-GDTH
Issuing date 21/10/2016
Published time 21/10/2016
Signer Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Subject Công văn số 5250/BGDĐT-GDTH về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
Agencies issued Bộ GD&ĐT
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews 21/10/2016
End date reviews 21/10/2016
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation