Trang chủ

Văn bản

Legislation code 01/2017/TT-BGDĐT
Issuing date 15/02/2017
Published time 15/02/2017
Signer Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Subject THÔNG TƯ Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
Agencies issued Bộ GD&ĐT
Legislation type Công văn
Start date reviews 15/02/2017
End date reviews 15/02/2017
File attach
20170215102155.doc
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation