Trang chủ

Thư viện tư liệu

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
01/2017/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở 15/02/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
117/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” 09/02/2017 Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
5878/BGDĐT-GDTrH Công văn số 5878/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017g 29/11/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn
801/KH-BGDĐT Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục 04/11/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
5250/BGDĐT-GDTH Công văn số 5250/BGDĐT-GDTH về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT 21/10/2016 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
03/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học 28/09/2016 ý Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
22/2016/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 22/09/2016 Phùng Xuân Nhạ
Đề án 1 -1133/QĐ-TTg TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO 03/12/2015
Đề án 1 -1133/QĐ-TTg HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn) 03/12/2015
Đề án 1 -1133/QĐ-TTg HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO 03/12/2015
Đề án 1 -1133/QĐ-TTg HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI 03/12/2015 THANH TRA CHÍNH PHỦ
Đề án 1 -1133/QĐ-TTg TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI 03/12/2015
SỐ: 341 /TTTP-VP Đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1-1133 03/12/2015