Trang chủ

Văn bản

Số/Kí hiệu 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Ngày có hiệu lực 05/11/2016
Người ký Phùng Xuân Nhạ
Trích yếu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cơ quan ban hành THANH TRA CHÍNH PHỦ
Thể loại ĐỀ ÁN
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/11/2016
Tài liệu đính kèm
20161004083151.doc
Ý kiến phản hồi
Không có ý kiến phản hồi